957

Det apostoliska arbetet jämför jag ofta med en maskin: kugghjul, kolvar, ventiler, skruvar … Kärleken - din kärlek - är oljan.

Denna punkt på ett annat språk