948

Du, som Guds utvalde son, skall leva broderligt men utan opassande förtrolighet.

Denna punkt på ett annat språk