966

Det är tecken på dålig anda om det grämer dig att andra arbetar för Kristus utan att räkna med ditt arbete. Kom ihåg detta stycke ur Markusevangeliet: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss." Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss."

Denna punkt på ett annat språk