965

Gläd dig, om du ser att andra arbetar i goda apostoliska verksamheter. Be för dem om Guds rika nåd och om att de skall motsvara nåden.

Fortsätt sedan på din väg: var säker på att du inte har någon annan.

Denna punkt på ett annat språk