982

Kvinnan är starkare än mannen och trognare i lidandets stund. Maria från Magdala och Maria som var gift med Klopas och Salome! Vilket stort apostoliskt arbete skulle man inte kunna utföra med en sådan grupp modiga kvinnor, nära förenade med den smärtorika Modern!

Denna punkt på ett annat språk