Index över skrifthänvisningar i «Plogfåran»

1 Moseboken


1 Moseboken 2, 15482


1 Samuelsboken


1 Samuelsboken 15, 22992


1 Krönikeboken


1 Krönikeboken 16, 1072


Tobit


Tobit 8, 5846


Psaltaren


Psaltaren 41, 8173338


Psaltaren 42, 266

Psaltaren 42, 479


Psaltaren 54, 23873


Psaltaren 76, 11161


Psaltaren 99, 253


Psaltaren 104, 372


Psaltaren 117, 1469


Ordspråksboken


Ordspråksboken 28, 20786


Predikaren


Predikaren 1, 15501


Höga Visan


Höga Visan 4, 7339


Jesus Syraks vishet


Jesus Syraks vishet 16, 15534


Jesaja


Jesaja 21, 11960


Jesaja 33, 22855


Jesaja 45, 16586


Jeremia


Jeremia 5, 13542


Daniels bok


Daniels bok 9, 23628


Daniels bok 10, 11–19628


Hosea


Hosea 6, 6992


Matteusevangeliet


Matteusevangeliet 1, 18–25647


Matteusevangeliet 2, 8633

Matteusevangeliet 2, 13–15999


Matteusevangeliet 3, 9418


Matteusevangeliet 5, 13342

Matteusevangeliet 5, 15–16930

Matteusevangeliet 5, 16718

Matteusevangeliet 5, 48125314


Matteusevangeliet 6, 22–23328


Matteusevangeliet 7, 3328


Matteusevangeliet 8, 23–27119


Matteusevangeliet 9, 5782

Matteusevangeliet 9, 13992


Matteusevangeliet 10, 16910

Matteusevangeliet 10, 24239

Matteusevangeliet 10, 32–33970

Matteusevangeliet 10, 33369

Matteusevangeliet 10, 34408

Matteusevangeliet 10, 35816


Matteusevangeliet 11, 12130

Matteusevangeliet 11, 29261

Matteusevangeliet 11, 30198


Matteusevangeliet 12, 7992

Matteusevangeliet 12, 309

Matteusevangeliet 12, 36926

Matteusevangeliet 12, 5033


Matteusevangeliet 13, 24–30677


Matteusevangeliet 14, 13470


Matteusevangeliet 28, 19232462930


Markusevangeliet


Markusevangeliet 3, 3533


Markusevangeliet 4, 35–41119


Markusevangeliet 6, 31–33470

Markusevangeliet 6, 34826


Markusevangeliet 8, 348249


Markusevangeliet 10, 17–31218

Markusevangeliet 10, 30766


Markusevangeliet 14, 22684

Markusevangeliet 14, 6135

Markusevangeliet 14, 71369


Lukasevangeliet


Lukasevangeliet 1, 26–38481

Lukasevangeliet 1, 3833124

Lukasevangeliet 1, 39371

Lukasevangeliet 1, 45566

Lukasevangeliet 1, 4695

Lukasevangeliet 1, 48289


Lukasevangeliet 2, 1–5322

Lukasevangeliet 2, 19415

Lukasevangeliet 2, 41–50701794


Lukasevangeliet 3, 8418


Lukasevangeliet 5, 5377


Lukasevangeliet 6, 40239


Lukasevangeliet 8, 22–25119


Lukasevangeliet 9, 10–11470

Lukasevangeliet 9, 23149249

Lukasevangeliet 9, 62133


Lukasevangeliet 10, 16595

Lukasevangeliet 10, 42454


Lukasevangeliet 11, 34328


Lukasevangeliet 12, 49211


Lukasevangeliet 13, 27369


Lukasevangeliet 14, 26214


Lukasevangeliet 15, 3–6223

Lukasevangeliet 15, 11–3265


Lukasevangeliet 16, 1–2358


Lukasevangeliet 18, 18–30218

Lukasevangeliet 18, 22189

Lukasevangeliet 18, 41862


Lukasevangeliet 19, 41–44210


Lukasevangeliet 20, 20562


Lukasevangeliet 22, 19684

Lukasevangeliet 22, 42268352793

Lukasevangeliet 22, 57369


Lukasevangeliet 24, 29227671


Johannesevangeliet


Johannesevangeliet 2, 1–11631


Johannesevangeliet 3, 16290


Johannesevangeliet 5, 7212954


Johannesevangeliet 7, 5251


Johannesevangeliet 13, 6–9266

Johannesevangeliet 13, 18204


Johannesevangeliet 14, 6678

Johannesevangeliet 14, 18149


Johannesevangeliet 15, 5697

Johannesevangeliet 15, 8208

Johannesevangeliet 15, 12727

Johannesevangeliet 15, 15629750

Johannesevangeliet 15, 16217


Johannesevangeliet 18, 2050


Johannesevangeliet 19, 22604

Johannesevangeliet 19, 2551248977


Johannesevangeliet 20, 24–25684


Johannesevangeliet 21, 6–11377

Johannesevangeliet 21, 17326964


Apostlagärningarna


Apostlagärningarna 2, 1–42213226

Apostlagärningarna 2, 9186


Apostlagärningarna 3, 6782


Apostlagärningarna 5, 40–41283


Apostlagärningarna 28, 2631


Romarbrevet


Romarbrevet 2, 6534

Romarbrevet 2, 11303


Romarbrevet 4, 18780


Romarbrevet 8, 22311

Romarbrevet 8, 28127


Romarbrevet 10, 14196


1 Korinthierbrevet


1 Korinthierbrevet 7, 29621


1 Korinthierbrevet 9, 27841


1 Korinthierbrevet 11, 24648


1 Korinthierbrevet 13, 1542

1 Korinthierbrevet 13, 7738939


1 Korinthierbrevet 14, 40512


1 Korinthierbrevet 15, 25292


2 Korinthierbrevet


2 Korinthierbrevet 2, 1559


2 Korinthierbrevet 12, 9166


Galaterbrevet


Galaterbrevet 2, 20424892


Galaterbrevet 3, 28303


Efesierbrevet


Efesierbrevet 6, 9303


Filipperbrevet


Filipperbrevet 4, 553


Kolosserbrevet


Kolosserbrevet 3, 11317

Kolosserbrevet 3, 25303


1 Timotheosbrevet


1 Timotheosbrevet 2, 4197


2 Timotheosbrevet


2 Timotheosbrevet 2, 375

2 Timotheosbrevet 2, 5163


2 Timotheosbrevet 4, 10343


Hebreerbrevet


Hebreerbrevet 10, 37–38459


Hebreerbrevet 13, 14881


Jakobsbrevet


Jakobsbrevet 1, 12160


1 Petrusbrevet


1 Petrusbrevet 2, 5499


2 Petrusbrevet


2 Petrusbrevet 1, 19318


Uppenbarelseboken


Uppenbarelseboken 3, 15–16541


Uppenbarelseboken 12, 1443