279

Хората имат плоска, земна, двуизмерна представа за света. — Но ако ти се решиш да водиш духовен живот, ще получиш от Бога третото измерение — височината, а заедно с нея — точните понятия за релеф, тежест и обем.

Този параграф на друг език