154

Zišli sme sa tu, consummati in unum! (Jn 17, 23), zjednotení v modlitbe a úmysloch, pripravení začať túto chvíľu rozhovoru s Pánom s obnovenou túžbou byť účinnými nástrojmi v jeho rukách. Pred sviatostným Ježišom — ako radostne vyznávam vieru v skutočnú prítomnosť Pána v Eucharistii! — modlitbou rozmnožte vo vašich srdciach túžbu rozniesť ich silný tlkot do všetkých končín zeme, až do posledného kútika tejto planéty, všade, kde by sa mohli nachádzať ľudia, čo by veľkoryso vydali svoj život službe Bohu a dušiam. Vďaka neopísateľnej skutočnosti spoločenstva svätých máme totiž všetci účasť — sme spolupracovníkmi, hovorí sv. Ján (Porov. 3 Jn, 8) — na úlohe šíriť Pánovu pravdu a pokoj.

Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako budeme práve my napodobňovať nášho Majstra; ak naozaj túžime rozšíriť Kristovo kráľovstvo, zastavme sa teda a pouvažujme, ako by sme sa priamo od Pána mohli naučiť niektorým cnostiam, ktoré by sa mali skvieť aj v našom živote.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku