160

Konajte čestne

Ak nie sme vždy schopní vyvodiť z Evanjelia dôsledky pre náš život, je to preto, lebo sa nad ním málo zamýšľame. Mnoho z vás je tu mladých, ostatní ste už v zrelom veku. Všetci iste chcete, my všetci chceme — keby nie, neboli by sme tu — vydávať dobré plody. A pretože nás stravuje Božská starosť o duše, snažíme sa do nášho života vnášať ducha obeti a živiť túžbu dobre obchodovať s talentom, ktorý nám Pán zveril. No nestalo by sa po prvýkrát, napriek všetkej dobrej vôli, ktorú máme, keby sme niekedy nepadli do pasce onej chásky — ex pharisaeis et herodianis (Mk 12, 13)— zloženej z ľudí, čo by ako kresťania mali hájiť Božiu pravdu, no tým, že sú v spojení so záujmami zlých síl a sú nimi zmätení, úskočne dorážajú na ostatných bratov vo viere, služobníkov toho istého Vykupiteľa.

Buďte rozvážni a vždy konajte čestne a priamo, čo je cnosť vlastná dobrému Božiemu synovi. Buďte prirodzení v reči i v správaní. Choďte vždy k jadru problému; neostávajte na povrchu. A myslite na to, že už dopredu je treba počítať s vlastným i cudzím odporom, keď budeme chcieť poctivo a statočne plniť svoje kresťanské povinnosti.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku