161

Nechcem pred vami skrývať fakt, že keď mám niečo napravovať, alebo urobiť rozhodnutie, ktoré môže spôsobiť bolesť, trpím tak predtým, ako aj v danom okamihu i po ňom, a to nie som žiadna citlivka. Utešuje ma myšlienka, že len zvieratá neplačú; ľudia plačú a plačú aj Božie deti. Chápem, že niekedy bude pre vás veľmi ťažké dostáť svojim záväzkom. No nezabúdajte, že hoci je určite pohodlnejšie za každú cenu sa vyhýbať utrpeniu s výhovorkou, že nechceme blížneho raniť, nie je to správne. Často sa za týmito zábranami skrýva iba zahanbujúci útek pred vlastnou bolesťou; veď udeliť vážne napomenutie nie je obvykle ničím príjemným. No spomeňte si vždy na to, deti moje, že peklo je plné úst, ktoré mlčali.

V tejto chvíli ma počúva aj niekoľko lekárov. Prepáčte mi moju trúfalosť, ale znovu použijem príklad z medicíny. Možno aj poviem nejaký nezmysel, no asketické prirovnanie sedí. Ak chceme vyhojiť určitú ranu, najskôr ju musíme dobre vyčistiť, a takisto aj jej široké okolie. Každý chirurg veľmi dobre vie, že to bolí, no ak to neurobí, o to viac to bude bolieť potom. Okrem toho je treba okamžite dať na ranu dezinfekčný prostriedok, ktorý páli — u nás doma hovoríme, že štípe — bolí to, no ak nechceme, aby sa rana infikovala, neostáva nám nič iné než ho použiť.

Ak je toto všetko samozrejmé pre telesné zdravie, hoci ide iba o malú odreninu, o čo dôležitejšie je vymývať, rezať, čistiť, dezinfikovať… trpieť! kvôli zdraviu duše a zásadným obratom v živote človeka. Rozvážnosť od nás vyžaduje takto zasahovať a od zmienenej povinnosti neutekať, pretože vyhnúť sa jej by znamenalo nedostatok zdravého rozumu, ba dokonca i vážny prehrešok voči spravodlivosti a sile.

Mali by ste vedieť, že kresťan, ak sa naozaj snaží konať čestne, tvárou k Bohu i k ľuďom, aspoň teoreticky potrebuje všetky cnosti. Možno sa ma spýtate: Otče, a čo moje slabosti? Odpoviem vám. Vari nemôže liečiť aj lekár, ktorý je sám chorý a aj keby boli jeho ťažkosti chronické? Zabraňuje mu snáď jeho choroba predpísať vhodný recept iným chorým? Samozrejme, že nie: aby mohol liečiť, stačí, aby mal príslušné znalosti a aby ich vedel uplatniť v praxi; s rovnakým úsilím, s akým bojuje aj proti vlastnej chorobe.

Tento bod v inom jazyku