174

Snáď si niekto pomyslí, že som naivný. Nevadí. Aj keď ma budú považovať za hlupáka, pretože ešte stále verím v lásku, ubezpečujem vás, že v ňu budem veriť navždy. A dokiaľ mi Kristus dopraje života, budem sa ako jeho kňaz usilovať o jednotu a pokoj medzi tými, ktorí sú si ako deti jedného Boha Otca bratmi; budem sa snažiť o to, aby celé ľudstvo spelo k vzájomnému porozumeniu a aby všetci zdieľali rovnaký ideál: ideál viery!

Obráťme sa na Svätú Máriu, Pannu múdru a vernú, a na svätého Jozefa, jej ženícha, dokonalý vzor spravodlivého človeka (Porov. Mt 1, 19). Oni, ktorí v prítomnosti Ježiša, Božieho Syna, žili cnosti, o ktorých sme rozjímali, nám vyprosia milosť, aby sa tieto cnosti pevne zakorenili aj v našich srdciach, aby sme sa v každom okamihu rozhodli konať ako dobrí učeníci nášho Majstra: rozvážne, spravodlivo a plní lásky.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku