162

Liek na vlastné slabosti

Ak si budete — a ja tiež — odvážne pred Bohom spytovať svedomie, každý deň budete objavovať, že sme zaťažení mnohými chybami. Keď s nimi budeme s Božou pomocou bojovať, aspoň čiastočne stratia na význame a podarí sa nám ich premôcť, aj keby to vyzeralo, že ich nikdy nebudeme môcť úplne vykoreniť. Okrem toho, keď sa budeš snažiť odpovedať na Božiu milosť, prispeješ i navzdory týmto slabostiam k vyliečeniu veľkých chýb druhých ľudí. Ak uznáš, že si tak isto slabí ako oni — schopný všetkých možných omylov a ohavností — budeš mať viac pochopenia a viac ohľaduplnosti, no súčasne sa budeš väčšmi usilovať o to, aby sme sa všetci rozhodli milovať Boha celým srdcom.

My kresťania, Božie deti, by sme mali našim blížnym pomáhať čestne robiť to, čo oní pokrytci potmehúdsky našepkávali Učiteľovi: „… nehľadíš na osobu človeka…“ (Mt 22, 16). To znamená, že musíme zavrhnúť akúkoľvek selekciu — zaujímajú nás všetky duše! — samozrejme, logicky by sme sa mali začať venovať najskôr tým, ktoré Boh už z akéhokoľvek dôvodu — i ľudského na prvý pohľad — postavil do našej blízkosti.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku