170

Spravodlivosť a láska k slobode a pravde

Od detstva, ako sa vyjadruje Písmo (Porov. Mt 11, 15): odkedy som mal uši, aby som počúval — a počúval som — rečnenie o sociálnej otázke. Nie je to nič zvláštneho, je to predsa stará a večná téma. Objavila sa hádam už v okamihu, keď sa ľudia začali nejakým spôsobom organizovať a rozdiely vo veku, inteligencii, kapacite pracovať, záujmoch a osobnosti sa stali viditeľnejšími.

Neviem, či bolo neodvrátiteľné, že začali existovať spoločenské triedy, v každom prípade nie je mojou úlohou o tom hovoriť, a zvlášť v tejto kaplnke, v ktorej sme sa zišli, aby sme hovorili o Bohu — nikdy by som nechcel hovoriť o niečom inom — a aby sme s Bohom hovorili.

Vy však premýšľajte o všetkom, o čom chcete a čo Prozreteľnosť nechala na slobodnú a oprávnenú diskusiu ľudí. No ja ako Kristov kňaz sa musím povzniesť vyššie a pripomenúť vám, že nikdy sa nemôžeme prestať usilovať o spravodlivosť; a ak to bude potrebné, aj hrdinsky.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku