172

Spravodlivosť a láska k blížnemu

Čítajte Písmo sväté. Rozjímajte o jednotlivých udalostiach zo života nášho Pána, o jeho učení. Zvlášť však premýšľajte o radách a pripomienkach, ktorými pripravoval hŕstku mužov na to, aby sa stali jeho apoštolmi, jeho poslami do všetkých končín zeme. Čo je tým hlavným, čo sa im Ježiš snaží ukázať? Nie je to nové prikázanie lásky? Bola to práve láska, čím si apoštoli prerazili cestu vo vtedajšom pohanskom a skazenom svete.

Musíte si uvedomiť, že s obyčajnou spravodlivosťou veľké problémy ľudstva nikdy nevyriešite. Nečudujte sa, že keď sa uplatňuje len prísna spravodlivosť, ľudia ostávajú zranení. Dôstojnosť človeka, ktorý je Božím dieťaťom, však vyžaduje omnoho viac. Spravodlivosť musí byť preniknutá a sprevádzaná láskou, ktorá všetko zjemňuje a robí to božským, lebo Boh je predsa láska (1 Jn 4, 16). A my by sme sa mali vždy nechať viesť láskou k Bohu, ktorá uľahčuje lásku k blížnemu a očisťuje a pozdvihuje každú pozemskú lásku.

Od strohej spravodlivosti je k plnosti lásky dlhá cesta. A nemnoho je tých, čo vytrvajú až do konca. Niektorí sa uspokoja, keď dôjdu iba po prah: na spravodlivosť nedbajú a iba čo sa obmedzia na trochu dobročinnosti, ktorú považujú za lásku a neuvedomujú si, že je to len malá časť toho, čo by mali robiť. Sú spokojní sami so sebou ako farizej, ktorý sa domnieval, že plní zákon, lebo sa postil dva razy do týždňa a dával desiatky zo všetkého, čo mal (Porov. Lk 18, 12).

Tento bod v inom jazyku