960

På samma sätt som havets dån orsakas av bruset av varje enskild våg, består heligheten i ert apostolat av de personliga dygderna hos var och en av er.

Denna punkt på ett annat språk