590

Не се стреми да бъдеш като позлатена табела, окачена на високо здание: колкото и силно да блести и колкото и високо да стои, тя с нищо не допринася за здравината на зданието.

— Бъди по-скоро като скрития в основите стар камък: долу под земята, където никой не те вижда, ти поддържаш зданието, за да не се срути.

Предмети
Този параграф на друг език