603

Такова фалшиво смирение има само едно име: хитруване. По този начин ти, с твоето привидно смирение, се отказваш от права…, които в действителност са задължения.

Този параграф на друг език