605

След една сърдечна и съкрушена изповед ти ме запита: „Отче, как можете да понасяте толкова нечистота?“.

— Аз замълчах, мислейки, че щом твоето смирение те кара да се чувстваш така — нечистота, една купчина нечистота — ние все още можем да направим нещо наистина велико от цялата твоя окаяност.

Този параграф на друг език