592

Не забравяй, че не си нищо повече от един… съд за отпадъци. — Затова, ако Божественият Градинар те вземе, изтърка те и те изпълни с великолепни цветя, то нито ароматът, нито цветовете, които скриват твоята грозота, не трябва да те възгордяват.

— Смири се! Не знаеш ли, че си един съд за отпадъци?

Този параграф на друг език