607

Смирението е също така и един добър път за постигане на вътрешния мир. Казал го е Самият Исус: „Поучете се от Мен, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си!“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език