613

Ти, който си толкова празен и самонадеян, приканвам те да помислиш върху писаното от пророк Исаия, който казва, че си като „капка вода или роса, която пада на земята и едва се забелязва“!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език