601

Горделив ли си? — Но защо?… Само след няколко години или след няколко дни ти ще се превърнеш в един куп отвратителна гнилота: червеи, зловоние, нечисти парцали от погребалния саван… и никой на земята не ще си спомня вече за теб.

Този параграф на друг език