609

Себепознаването ни води за ръка към смирението.

Този параграф на друг език