593

Когато наистина се видиш такъв, какъвто си, пренебрежението на другите би трябвало да ти се струва нещо съвсем естествено.

Предмети
Този параграф на друг език