602

Колкото и да си учен, известен, красноречив и влиятелен, ако не си смирен, нищо не струваш. — Отсечи, изтръгни това „аз“, което притежаваш във висша степен! — Бог ще ти помогне; и чак тогава ще можеш да работиш за Христос в последните редици на Неговата армия от апостоли.

Предмети
Този параграф на друг език