599

Ти си нечиста и паднала прах. И въпреки че силата на Светия Дух те издига над всички земни неща и те прави да блестиш като злато, отразявайки върху твоята немощ царствените лъчи на Христос — Слънцето на Правдата, ти не забравяй своето състояние.

Един миг на горделивост би те сгромолясал отново на земята и ти би престанал да бъдеш светлина, превръщайки се отново в кал.

Предмети
Този параграф на друг език