612

Време е да отхвърлиш тези горделиви мисли — ти си като четката в ръката на някой художник.

— Кажи ми за какво служи една четка, която не се движи според волята на художника?

Този параграф на друг език