640

Как може да искаш от някого да пази твоята тайна…, когато самата тази молба е вече знак, че ти не си я опазил?

Този параграф на друг език