644

Мълчи! Не забравяй, че твоят идеал е като току-що запалена светлинка. — Само едно духване е достатъчно, за да го изгаси в сърцето ти.

Този параграф на друг език