643

Не откривай лекомислено същността на твоята апостолска дейност! Не виждаш ли, че светът е пълен с егоистични разногласия?

Този параграф на друг език