650

Има много хора (някои от тях дори сасвети), които така и не разбират смисълана пътя, по който си поел. — Не хаби напразно време и усилия, за да ги убеждаваш — така единствено ще дадеш повод за непочтени коментари.

Този параграф на друг език