645

Колко плодотворно е мълчанието! — Всички сили, които пилееш поради липса на дискретност, отнемат от ефикасността на своя труд.

— Бъди дискретен!

Предмети
Този параграф на друг език