647

Не искай на всяка цена „да бъдеш разбран“! — Бог позволява да бъдеш неразбран, защото само така саможертвата ти ще остане незабелязана.

Този параграф на друг език