648

Твоята апостолска дейност ще бъде по-резултатна, ако мълчиш. Така ще избегнеш много опасности, за да не паднеш в тщеславие. — Колко хора „олекват“ чрез езика си!

Този параграф на друг език