655

Никога не ще мога да подчертая достатъчно дебело колко важно качество е дискретността.

— Може да не е чак острие на твоето бойно оръжие, но със сигурност е поне дръжката му.

Този параграф на друг език