646

Ако беше по-дискретен, ти нямаше да се оплакваш от тази горчивина, която изпълва сърцето ти всеки път, когато се увличаш в много разговори.

Този параграф на друг език