649

Ех, тази показност! — Искаш от мен снимков материал, графики, статистики.

— Не, няма да ти ги изпратя (уважавам и противното мнение, разбира се), защото после бихпомислил, че съм работил за земната слава…, а аз искам да работя за небесната.

Този параграф на друг език