641

Дискретността не е някаква мистерия.

— Дискретността е нещо нормално.

Предмети
Този параграф на друг език