668

Прави всичко безкористно, от чиста Обич — сякаш не съществуват нито наградата, нито наказанието. — Заедно с това обаче подхранвай в сърцето си славната надежда за живот в небето!

Този параграф на друг език