683

Почтени християнино — а ти твърдиш че си такъв, — виждам те, че целуваш иконите, шептиш молитви, негодуваш против онези, които нападат Божията Църква… и дори приемаш Светите Тайнства.

Но не виждам да се лишаваш поне от нещичко в името на Бога, нито да избягваш чисто светските разговори (бих могъл да ги нарека и подруг начин), нито да си щедър с подчинените…нито спрямо Христовата Църква. Не те виждам да понасяш слабостите на твоя ближен, нито да смиряваш горделивостта си за общото благо, нито да се освобождаваш от коравата черупка на егоизма, нито… още толкова много неща!

— Виждам те… — Не те виждам… — И ти продължаваш да твърдиш, че си почтен християнин? Каква жалка представа имаш за Христос!

Предмети
Този параграф на друг език