676

Всички блага на този свят не са нищо друго освен прах. — Струпай ги на купчина под краката си и ще бъдеш по-близо до небето!

Предмети
Този параграф на друг език