669

Хубаво е да служиш на Бога като Негово чедо — щедро и без да търсиш отплата… — Но не се тревожи, ако понякога мислиш и за награда.

Този параграф на друг език