674

Никога не давай своето мнение, без да са ти го поискали, дори и да мислиш, че то е най-правилното.

Този параграф на друг език