675

Вярно е, че този човек беше грешник. — Но не бързай да си съставяш окончателно мнение за него. — Бъди снизходителен и никога не забравяй, че скоро от него може да излезе един нов св. Августин, докато ти си оставаш духовно посредствен.

Предмети
Този параграф на друг език