673

Какъв прекрасен отговор е дал онзи благороден човек на един младеж, който се оплаквал от несправедливото отношение на другите спрямо него: „Дразни ли те това? — го запитал той. — Тогава откажи се от стремежа си да бъдеш добър!…“.

Този параграф на друг език