677

Злато, сребро, скъпоценности… прах, купища смрадлива тор. — Наслаждения, плътски удоволствия, задоволяване на низките страсти… — като някакво животно, като муле, като свиня, като петел или бик.

Почести, отличия, титли… сапунени мехури, горделива надутост, лъжи, с една дума — нищо.

Този параграф на друг език