682

В повечето случаи ядеш над необходимото. — Преяждането предизвиква тежест и неразположение, пречи ти да вкусиш от свръхестествените блага и притъпява твоя ум.

— Колко красива добродетел е умереността, дори и от човешка гледна точка.

Този параграф на друг език