678

Не бъди привързан към нищо земно! — Привързаността към всичко земно е егоистична… Знай, че малко след като Бог те призове при Себе Си, онези, които обичаш, ще се отдалечат от теб със страх и отвращение. — Друга е истинската, вечната обич.

Този параграф на друг език