670

Христос казва: „И всеки, който остави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен!“.

— Да видим дали можеш да намериш на тази земя поне един човек, който да плаща така щедро!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език