681

Когато ставаш от масата, без да си се лишил от нещо в името на Бога, ти си ял като езичник.

Този параграф на друг език